Naar de inhoud
A A A
Sociale Dienst Cliƫntenraden

Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden

De Regionale Adviesraad Wmo geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het Drechtstedenbestuur over de maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en de Drechthopper. Elke lokale Wmo-adviesraad in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in deze regionale raad. Daarnaast zijn er nog drie vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Deze vertegenwoordigers brengen verbeteringen, problemen en suggesties in die lokaal overstijgend zijn en een regionale aanpak vragen. De Regionale Adviesraad Wmo bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter.

De Regionale Adviesraad is bereikbaar via:

De voorzitter: de heer P. Struijs
Website: www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl
E-mail: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl            
Secretariaat: (078) 617 69 82

Baanbrekend Drechtsteden